You are here: Home / Услуги / Ан Мари

Ан Мари

София, ул. Бачо Киро № 5 0898 43 68 50 / 02 98 76 697

Ан Мари

Ние вече 14 години обучаваме, като използваме съвременни и иновативни методи за обучение на възрастни. Нашите курсове и обучения са с практическа насоченост и имат за цел да подпомогнат намирането на работа и кариерно развитие на хората.

В нашите компютърни курсове използваме интерактивни методи за обучение, като метода СЛУШАМ, ГЛЕДАМ, ПРАВЯ дават възможност на хората, посетили нашите курсове и обучения да получат трайни умения и знания, които да прилагат пряко в своята работа.

Обученията ни са модерни, различни и индивидуални съобразени с нуждите на клиентите и техните бизнеси. Няма матрица за продажбите, която да е добра за всички. Всеки бизнес е различен, затова и всяко обучение е специфично и съсредоточено върху нуждите на конкретния клиент. Ние използваме модерни методи за обучение, които провокират творчество, споделяне на идеи и практики, сплотяване и изграждане на мислещи и можещи хора и екипи.

Семинарите, които правим са за личностно развитие и израстване. Те помагат на търсещите хора, да намерят своите отговори за кариерата, живота си, работа, личните отношения.

Използваме метода на приказките от нашето детство, които ни дават възможност да погледнем по нов и различен начин на живота си. Провокират ни към творческо мислене и търсене на нетрадиционни начини за справяне с живота ни.

Ние вече 14 години обучаваме, като използваме съвременни и иновативни методи за обучение на възрастни. Нашите курсове и обучения са с практическа насоченост и имат за цел да подпомогнат намирането на работа и кариерно развитие на хората.

Comments are closed.

Scroll To Top