You are here: Home / Строителство / Айси ООД

Айси ООД

Кюсетндил, ул. Ал. Стамболийски 47 0895 664 500 / 078 526 626

Айси ООД

АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване.

Хигиенизиране на детайли, възли, обезмасляване и фосфатация на метални повърхности , почистване на топлообменни системи, почистване и влагозащита на електрически системи, прес форми и друга антикорозионна защита.

Продукти, предназначени за оптимизиране процеса по ремонт и поддръжка на технологичния парк, подобряване качеството и надеждността на ремонтните дейности, решаване на специфични ремонтни проблеми, намаляване на преките и косвени производствени разходи . В това направление , Ай Си ООД е официален дистрибутор на Хенкел България ЕООД за търговските марки на LOCTITE , TEROSON.

Въздушни компресори – Atlas Copco и оборудване за тях, в качеството на официален дистрибутор.

Обработка на води. Условно дейността може да се раздели на пет основни направления: водоподготовка, обработка на котлови водни системи, корекционна обработка на охлаждащи водни системи, обработка на замърсени отпадни води и специализирани обработки / обратна осмоза, почистване на топлообменни системи/,пречистване на отпадни води. Реализацията на това направление е в тясно сътрудничество с фирма NALCO – световен лидер в технологиите за пречистване и корекционна обработка на индустриални води.

Маркучи за транспорт на твърди, течни и газообразни медии :

 • Абразивоустойчиви
 • Трудно запалими
 • Микробо- и хидролизоустойчиви
 • Химически устойчиви на агресивни среди
 • Висока гъвкавост и устойчивост на вибрации
 • Антистатични и/или елекрически проводими
 • Голям температурен диапазон (-2600С / +11000С)
 • Ултравиолетова и озонова устойчивост
 • Транспорт в условията на налягане и вакуум

Смазочни материали на Верила греси:

 • моторни – минерални, полусинтетични, синтетични
 • трансмисионни
 • хидравлични
 • редукторни
 • Греси – литиеви, калциеви, графитни

АЙСИ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадена през м. февруари 2005г. Предмет на дейността ни е търговия с химически продукти и материали – свързващи, спойващи, почистващи и други , предназначени за ремонт и поддръжка на технологични машини и оборудване.

Comments are closed.

Scroll To Top