You are here: Home / Услуги / Адвокат Соня Иванова

Адвокат Соня Иванова

Шумен, ул. Добри Войников 9-13

Адвокат Соня Иванова

Адвокатска кантора Соня Иванова – Шумен предлага правни услуги:

 • правна помощ, защита и процесуално представителство пред съд, Комисия защита конкуренцията, Комисия дискриминация
 • водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения и договори
 • несъстоятелност
 • дружествено и търговско право
 • регистрации на търговци в Търговския регистър и на Юридически лица с нестопанска цел в Окръжен съд, вписване промени на обстоятелства, преобразуване на търговски дружества
 • гражданско и семейно право
 • административно и данъчно право
 • наследствено и вещно право
 • имуществени и имотни спорове
 • изготвяне на нотариални актове за разпореждане с недвижими имоти и договори за прехвърляне собственост на МПС и движими вещи
 • консултации на физически и юридически лица

Сътрудничество с адвокати в гр. София и гр. Варна

Сътрудничество с експерт-счетоводител

Адвокати Шумен

Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съд, Комисия защита конкуренцията, Комисия дискриминация

Comments are closed.

Scroll To Top