You are here: Home / Услуги / Агенция Баракуда

Агенция Баракуда

      София, бул. Рожен 22  02 417 83 37 / 0899 949 567

Агенция Баракуда

БАРАКУДА -детективски услуги, сигурност и охрана.

АГЕНЦИЯ БАРАКУДА е с основен предмет на дейност детективски услуги, сигурност и охрана.

АГЕНЦИЯ БАРАКУДА създава системи за фирмена и лична сигурност, чрез изготвяне на методи в управлението на предприятия, фирми и лични дейности на физически и юридически лица.

Участва в изготвянето на вътрешнофирмени нормативни документи и практики с цел вътрешна и външна защита на продукта. Съдейства за предотвратяването, пресичането на злоупотребата с интелектуалната собственост и търговската марка.

Осигурява навременното взаимодействие между производители, търговци, държавни служби и административни звена. Организира вътрешно-фирмени мероприятия и анализи с цел защита на информацията и продукта.

Отличителна страна на фирмата е предоставянето на услуги по водене на цялостна вътрешно-фирмена сигурност: насоченост върху контрола на персонала и проучване на контрагенти, охрана на недвижимо и движимо имущество, изготвянето на изключително прецизни и надеждни маркетингови проучвания и наблюдения на пазара.

АГЕНЦИЯ БАРАКУДА създава системи за фирмена и лична сигурност, чрез изготвяне на методи в управлението на предприятия, фирми и лични дейности на физически и юридически лица.

Comments are closed.

Scroll To Top